Viss data saknas ur mina nerladdade filer. Vad kan jag göra?

Följ